Om mig

Hej, jeg hedder Tea

Til daglig arbejder jeg som privatpraktiserende psykolog i Århus C. Jeg er uddannet cand.psych fra Aarhus Universitet og er autoriseret af Psykolognævnet. I kraft af min akademiske og praktiske uddannelse arbejder jeg som terapeut ud fra et stærkt fagligt fundament. Det vil helt konkret sige, at jeg i mit arbejde trækker på en omfattende viden om, hvordan den menneskelige psyke fungerer – både når vi er i balance og i ubalance. 

Erfaring som psykolog

Udover mit virke som privatpraktiserende psykolog, har jeg ligeledes beskæftiget mig professionelt med mennesker, der er berørt af spiseforstyrrelser og selvskade, samt disses pårørende. Jeg har I denne sammenhæng både fungeret som personlig rådgiver og samtale-gruppeleder. Herudover har jeg ligeledes erfaring for psykiatrisk regi, hvor jeg har arbejdet med mennesker, der lider af forskellige former for angst (herunder OCD og PTSD). I løbet af min studietid, arbejdede jeg ligeledes som studenterterapeut og som frivillig ved forskellige væresteder for socialt udsatte.  

Udover min grundudannelse som psykolog, har jeg ligeledes gennemført en 3- årig terapeutisk efteruddannelse indenfor metoden Intensiv Dynamisk Korttidsterapi (på engelsk forkortet ISTDP). Du kan læse mere om ISTDP og den måde, jeg arbejder på, under fanen ‘Terapien’.

Jeg har særlig erfaring med behandlingen af

  • Selvværdsproblematikker 
  • Relationelle problemer
  • Angstlidelser (herunder OCD)
  • Depression
  • Stress
  • Spiseforstyrrelser (herunder BED)
  • Kropsskam 
  • Selvskadende adfærd 
  • Vedvarende- og komplekse sorgreaktioner
psykolog i aarhus

Sådan arbejder jeg

At hjælpe mennesker til at skabe positiv forandring i deres liv, er for mig det aller mest givende ved mit arbejde. Det er ligeledes den primære grund til, at jeg i sin tid valgte at uddanne mig til psykolog. For mig er det vigtigt at møde det menneske, som jeg sidder overfor, i øjenhøjde. Derfor lægger jeg stor vægt på at det, som vi beskæftiger os med i terapien, skal give mening ift. dig og dine individuelle behov. Det vil i praksis sige, at jeg ikke arbejder stringent ud fra nogen metode eller tilgang. På denne måde har vi sammen mulighed for at skræddersy det terapiforløb, som passer bedst til dig.

Jeg ved af egen erfaring, hvor givende og uvurderlig en god, terapeutisk relation kan være. Det gør jeg, fordi jeg i perioder også selv har benyttet mig af egenterapi. Det betyder, at jeg er meget bevidst om, hvordan det føles at sidde i “den anden stol” som klient. Det er en viden, som jeg i høj grad trækker på i mit daglige arbejde og som betyder, at tryghed, tillid og nærvær er værdier, som jeg vægter meget højt i mit arbejde.

Kvalitetssikring af din terapi

Jeg modtager jævnligt  supervision, for at kunne opretholde et højt fagligt niveau i mit arbejde. Herudover deltager jeg i forskellige, fagligt relevante kurser og holder mig løbende opdateret indenfor den nyeste litteratur og forskning. Som autoriseret psykolog er jeg forpligtet til at overholde psykologloven. Ønsker du at høre nærmere om mine kvalifikationer og/eller min praksis, er du velkommen til at kontakte mig.